Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Ulice Havířská 1141    
Obec Kladno PSČ 27201

312 242 287
Okres Kladno Kraj Středočeský kraj Email

WWW

    IČO 00066729
Ředitel RNDr. Daniela Tomsová
Zástupce Mgr. Svobodová
Výchovný poradce PhDr. Zora Veselá
Charakteristika školy Škola nabízí nepovinné a povinně volitelné předměty z oblasti zdravotnictví, přírodních věd, cizích jazyků.
Speciální vzdělávací potřeby Žáci přijímaní na naši školu prokazují zdravotní způsobilost potvrzením od lékaře. V současné době navštěvuje školu 14 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
Typ zařízení Vyšší odborná škola;Střední odborná škola - ostatní (jiné)
Počet žáku ve škole 375 žáků
Dálkové (večerní) studium Nemáme
Školné Školné ve výši 3000,- Kč se platí pouze na Vyšší zdravotnické škole, studenti mají možnost uplatňovat prospěchové stipendium.


Zvětšit mapu

REGISTRACE ŠKOLY: AUTOMATICKÁ - ZKUŠEBNÍ OBJEDNAT REGISTRACI


HODNOTILO CELKEM: 01