Střední škola, Plzeňská 231
Ulice Plzeňská 231    
Obec Bor PSČ 348 02

731 142 209
Okres Tachov Kraj Plzeňský kraj Email

WWW

    IČO 00077879
Ředitel Mgr. Zdeňka Valečková
Zástupce Mgr. Irena Průchová
Výchovný poradce Mgr. Irena Průchová
Charakteristika školy Střední škola v Boru byla založena jako zemědělské učiliště ve školním roce 1960/1961. Učilišti byla přidělena budova Borského zámku, a to 2. patro, kde byl umístěn domov mládeže a prostory pro teoretickou výuku. V uvedeném školním roce měla škola 47 žáků, z toho 10 učňů 2. ročníku přešlo do Boru ze zrušeného Střediska zemědělské mládeže v Zálezlech. Žáci se připravovali v učebním oboru pěstitel - chovatel. Ve školním roce 1961/1962 se provoz školy přestěhoval do budovy bývalé základní devítileté školy v Plzeňské ulici č. 231, kde probíhá teoretická výuka do současnosti.
Speciální vzdělávací potřeby  
Typ zařízení Střední odborná škola
Počet žáku ve škole 405 kapacita
Dálkové (večerní) studium ANO
Školné NE

REGISTRACE ŠKOLY: AUTOMATICKÁ - ZKUŠEBNÍ OBJEDNAT REGISTRACI


HODNOTILO CELKEM: 01